Drobečková navigace

Procházka: Po stopách Jana Husa

K připomenutí 600. výročí událostí, které vyvrcholily upálením mistra Jana Husa r. 1415, se vydejme po jeho stopách. Jedna z nejvýznamnějších osobností českých dějin nás přivede k umělecky ojedinělým a historicky nezaměnitelným místům v Praze.

Procházka: Po stopách Jana Husa

Popis

Staroměstské náměstí – pomník mistra Jana Husa – Staroměstská radnice – Týnský chrám – kostel sv. Michala – Karolinum – kostel sv. Havla – Betlémská kaple – kostel sv. Martina ve zdi – kostel Panny Marie Sněžné – Novoměstská radnice – Karlovo náměstí – Vyšehrad

Není symboličtější místo v Praze než Staroměstské náměstí. Právě tady u pomníku mistra Jana Husa z r. 1915 můžeme začít naši procházku. Také Staroměstská radnice je s husitstvím úzce spojena. R. 1422 se stala svědkem popravy radikálního husitského kazatele Jana Želivského. Dnes ve velkém radničním sále nalezneme jeden z nejznámějších obrazů mistra Jana Husa od Václava Brožíka.

Další dominanta náměstí – kostel Panny Marie před Týnem, byl oporou strany kališníků a sídlem husitského biskupa Jana Rokycany. Dobře utajený je kostel sv. Michala, na jehož půdě se Jan Hus zúčastňoval disputací. Dnes jen drobné zbytky gotického ostění připomínají dobu Husova kazatelského působení.

Karolinum – Karlova univerzitní kolej je s mistrem Janem neoddělitelně spjata, neboť zde byl děkanem a později rektorem. Nedaleko je kostel sv. Havla, jehož podoba se od Husovy doby výrazně změnila. Havelskou ulicí se pak vydáme k Betlémské kapli, svatyni vybudované pro česká kázání, kde Jan Hus nalezl útočiště v letech 1402–1412. Kostel sv. Martina ve zdi byl svědkem prvního přijímání pod obojí způsobou.

Kostel Panny Marie SněžnéNovoměstská radnice nám připomenou, jak radikální průběh mělo husitství po tzv. první pražské defenestraci. Přes Karlovo náměstí se přiblížíme k vyšehradské pevnosti. Jen těžko si lze dnes představit, že jedna z nejdůležitějších bitev husitské Prahy se odehrála v r. 1420 právě pod Vyšehradem, jehož obléhání bylo nad síly vojska Zikmunda Lucemburského. Až se vyšplháte na Vyšehrad, pochopíte a odměnou Vám bude jeden z nejkrásnějších pohledů na město.

Zobrazit podrobné informace